M4TEMOZIOA 2013: Matematikaren Hitzordua

Mathematics of Planet Earth

Christiane Rousseau, Université de Montreal, Canada

Bastida Aretoa | Alhóndiga Bilbao, Plaza Arriquibar 4. Bilbao

7 March 2013 at 19:00

MATHEMATICS OF PLANET EARTH

Earth is a complex planet inside the solar system, with dynamic movements in the mantle, an atmosphere, and oceans. It supports life and is organized by humans. More recently the future of life is threatened by climate change and overexploitation of resources. Mathematics provides tools to discover the history of the Earth, explore its interior, study its climate, and understand its ecosystems. The lecture will highlight with examples the role of mathematics in discovering, understanding our planet, and the challenges to help protecting it.

LUR PLANETAREN MATEMATIKAK

Lurra eguzki sistemaren barnean dagoen planeta konplexua da; mugimendu dinamikoak mantuan, atmosferan eta ozeanoetan dituena. Bizitzaren euskarria eta gizakiek antolatuta. Berriki, bizitzaren etorkizuna mehatxupean dago klima aldaketa eta baliabideen gehiegizko ustiapena dela eta. Matematikak Lurraren historia ezagutzeko tresnak eskeintzen dizkigu: bere barnea arakatzeko, bere klima aztertzeko eta azkenik, bertan dauden ekosistemak aditzeko. Hitzaldian, adibideen bitartez, matematikak gure planetaren ulermenean, ezagueran eta bera babesten laguntzeko erronketan duen eginkizuna nabarmenduko da.

MATEMÁTICAS DEL PLANETA TIERRA

La Tierra es un planeta complejo dentro del sistema solar, con movimientos dinámicos en el manto, la atmósfera y los océanos. Es compatible con la vida y es organizado por los seres humanos. Ultimamente, el futuro de la vida se ve amenazada por el cambio climático y la sobreexplotación de los recursos. Las Matemáticas proporcionan herramientas para descubrir la historia de la Tierra, explorar su interior, estudiar su clima y entender sus ecosistemas. La conferencia pondrá de relieve, con ejemplos, el papel de las matemáticas en el descubrimiento, la comprensión de nuestro planeta, y los desafíos para ayudar a protegerla.